Zavádíme inovace, protože máme podnikatelské myšlení, a neustále se zlepšujeme díky sdílení osvědčených postupů

Poslechnout si nahrávku

Svět se neustále vyvíjí, dochází k technologickému pokroku, mění se potřeby spotřebitelů a každý den se objevují nové globální výzvy. Společnosti proto musejí zavádět inovace, aby v tomto rychle se měnícím prostředí obstály, zůstaly konkurenceschopné a agilní.

Abychom dokázali zavádět inovace, musíme podporovat podnikatelské myšlení: lídři povzbuzují členy svých týmů, aby uvažovali jako podnikatelé a identifikovali nové příležitosti k růstu a rozvoji. Lídři si uvědomují, že inovace často vyžadují ochotu zkoušet nové věci, experimentovat s novými nápady a přístupy. Musí také vytvořit rámec pro sdílení osvědčených postupů jak v rámci organizace, tak s externími partnery a klíčovými aktéry, což napomáhá neustálému zlepšování a učení se.

Kdykoli přemýšlíte o tom, zda zavést či nezavést nějakou inovaci, můžete si to představit jako volbu mezi chopením se příležitostí a růstem našich podnikatelských aktivit, nebo neschopností uspokojit vyvíjející se potřeby našich zákazníků.

English version for external guests only.