Vytváříme bezpečné prostředí posilováním důvěry a zvyšováním transparentnosti pomocí inkluzivního přístupu a obousměrné zpětné vazby

Poslechnout si nahrávku

Vytvoření bezpečného prostředí a posilování důvěry a zvyšování transparentnosti jsou klíčové vzorce chování lídrů, které pomáhají budovat silný a angažovaný tým.

Lídři podporují otevřenou komunikaci a jsou k dispozici členům svého týmu, čímž vytvářejí prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře, protože se mohou podělit o své myšlenky, názory a obavy. Když lídři transparentně informují o svých rozhodnutích, krocích a cílech a výzvách organizace, podporují tím kulturu důvěry, v níž se všichni členové týmu cítí doceněni. Lídři respektují rozdíly a podporují diverzitu a inkluzi, čímž vytvářejí prostředí, ve kterém se členové týmu cítí dobře, pokud podstupují rizika, sdílejí nápady a zpochybňují současný stav bez obav z postihu nebo odsouzení. Zpětná vazba je nabízena a vyžadována proaktivním způsobem, čímž se budují pevné vztahy v týmu.

Vytvořením bezpečného a transparentního prostředí mohou lídři zvýšit důvěru, angažovanost a spolupráci a vybudovat stmelený a odolný tým, který dokáže překonávat výzvy a dosahovat skvělých výsledků.

English version for external guests only.