Vnášíme do věcí jasno tím, že stanovujeme jasné cíle, které jsou v souladu s obchodními prioritami, a rychle přecházíme k činům

Poslechnout si nahrávku

 

Stejně jako je čistá voda známkou zdravého ekosystému, musí mít i firmy jasnou vizi a směr. To se týká i vytyčení jasných cílů včetně jednoznačných klíčových ukazatelů výkonnosti a milníků, které odpovídají prioritám společnosti. Nedílnou součástí je jejich efektivní sdělení všem členům týmu. Díky tomu budou všichni pracovat na stejných cílech. V praxi to znamená upřednostnit činy před dlouhým rozmýšlením. Když lídři vymezí svá očekávání ohledně konkrétních kroků, docílí tím toho, že tým bude rychle postupovat k dosažení svých cílů.

Aby voda zůstala čistá, je třeba ji neustále monitorovat a zlepšovat. Stejně tak musí i lídři se svým týmem pravidelně vyhodnocovat, jak se daří dosahovat stanovených cílů, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a podle toho upravovat své strategie. Lídři efektivně měří dosažený pokrok prostřednictvím jasných metrik, plánují zdroje, odstraňují překážky a pravidelně se svým týmem diskutují o výkonnosti. Tímto způsobem udržují ekosystém v rovnováze a všechny živé organismy dobře prospívají.

 

English version for external guests only.