Upřednostňujeme přístup „to zvládneme“ a dáváme věci do souvislostí, čímž získáme ucelený pohled

Poslechnout si nahrávku

 

Představte si radost dirigenta, když spolu vše harmonicky ladí a orchestr dosáhne souznění. Každý přispívá svým dílem, o finální výsledek se však dělí celý orchestr. Tohle mistrovství spočívá ve vzájemném porozumění, spolupráci a samozřejmě i ve velkém nasazení.

Stejně jako dirigenti, i lídři firem mají nastavené myšlení pro spolupráci a velmi dobře vědí, že izolovaní jedinci jsou brzdou pokroku a omezují kreativitu. Aktivně vyhledávají příležitosti ke spolupráci napříč celou firmou a povzbuzují ostatní, aby dělali totéž. Lídři dbají na to, aby členové týmu, kteří zastávají různé funkce a působí v různých odděleních, byli všichni stejně dobře informováni a rozuměli cílům a přispívali k jejich dosažení způsobem, který je prospěšný pro celou organizaci. Lídři se svým týmem oslavují úspěchy a dosažené milníky. Vyjadřují uznání jednotlivcům za jejich přínos, a to bez ohledu na jejich funkce a oddělení, a zdůrazňují důležitost spolupráce při dosahování cílů společnosti. Stejně tak se transparentním způsobem vypořádávají s nedostatky, na které je třeba se zaměřit, a jejich řešení se stává součástí profesní DNA.

English version for external guests only.