Prokazujeme odvahu a schopnost se přizpůsobit, přičemž neustále využíváme tržních příležitostí, hledáme nové způsoby, jak obsloužit zákazníky a umožnit další růst

Poslechnout si nahrávku

Vzpomínáte si, kolikrát jste v dětství přeskakovali nějaký příkop? Kolikrát jste to zkoušeli, než se vám to podařilo? A co vás k tomu vedlo?

Přeskočit a dostat se na druhou stranu cesty nebo hory vyžaduje důvěru ve vlastní schopnosti a rozhodování. Podobně musí i lídři důvěřovat svým vlastním schopnostem a schopnostem členů svého týmu, čímž svůj tým povzbudí k tomu, aby přijímal rizika a vyhledával nové příležitosti k růstu. Využívání tržních příležitostí díky neustálému zaměření na výnosový potenciál trhu a hledání nových způsobů, jak obsloužit zákazníky, vyžaduje také odvahu a strategické myšlení. Lídři by měli být schopni analyzovat tržní trendy a chování spotřebitelů, aby identifikovali příležitosti k růstu, a měli by být ochotni podstoupit kalkulovatelné riziko a vystoupit ze své komfortní zóny a usilovat o růst. To si vyžaduje odvahu, se kterou se pojí investice do nových technologií, vstup na nové trhy nebo uvedení nového produktu či služby.

Lídři, kteří se dokáží rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a podle potřeby měnit své strategie, aby využili nových příležitostí, jsou ti, kteří vyhledávají nové vědomosti a poznatky, aby si udrželi náskok před konkurencí.

English version for external guests only.