EBS Roadshow Czechia - program

Gallery walk

Celý den

Registrace

Sál Budapest

08:30 - 08:50

Zahájení

Sál Cracow

Claudia Viohl - CEO, E.ON Czechia

09:00

EBS příběh

Sál Cracow

Victoria Saplacan - Head of EBS, Commercial Programming (COO-C Area), E.ON SE
Julian Lennertz - SVP Commercial Programming, E.ON SE

09:30

EBS v České republice

Sál Cracow

Alena Rozsypalová - CFO, E.ON Czechia
Tomáš Bělohoubek - COO, E.ON Czechia
Jan Zápotočný - CCO, E.ON Czechia

09:45

Q&A

Sál Cracow

Všichni

10:10

Přestávka

Předsálí

10:30

EBS - nástroj pro adaptaci na neustálé změny

Sál Cracow

Ananth Raman - Harvard Professor, USA

11:00

Oběd

Restaurace Loreta

12:30

Panelové diskuze

1. Excelence room
Sál Cracow
Moderátor:
Victoria Saplacan - Head of EBS, Commercial Programming (COO-C Area), E.ON SE
Diskutující:
Lukáš Paur - Head of Retention processes, E.ON Czechia
Zdeněk Pošvář - Head of Customer Care Center, E.ON Czechia
Anthea Pocci - Customer Care Manager, E.ON Italy
Steffen Bosch - Senior Business Transformation Consultant, E.ON Netherlands

2. Performance Dialogues
Sál Loft
Moderátor:
Nadya Kudelka - Commercial Programming Senior Manager (COO-C Area), E.ON SE
Diskutující:
Adam Dvořáček - Performance Finance Mgmt. Project Manager, E.ON Czechia
Alena Rozsypalová - CFO , E.ON Czechia
Valentin Nistor  - Performance and Operational Excellence Director, E.ON Romania
Anna Maria Villa -  Head of Customer Care, E.ON Italy
Tobias Kommeter -  EBS Head-Coach, E.ON Germany

13:45

Přestávka

Předsálí

14:45

Závěr

Sál Cracow

Claudia Viohl - CEO, E.ON Czechia

15:00

English version for external guests only.