Přebíráme zodpovědnost za dodržování vysokých standardů a výkonnosti založené na disciplíně

Poslechnout si nahrávku

Stejně jako má turistický oddíl jasný cíl, kterého chce dosáhnout, musí mít i firma jasné cíle a společnou vizi úspěchu. To vyžaduje také nastavení vysokých standardů a kultury disciplinované výkonnosti, které jsou všem členům týmu srozumitelné a o jejichž dosažení usilují.

V turistickém oddílu je každý člen zodpovědný za to, aby nesl své vlastní břemeno a přispěl k úspěchu celé skupiny. Podobně je tomu i ve firmě, kde jednotliví členové týmu musí převzít odpovědnost za své konkrétní úkoly a zodpovídat za jejich plnění a zajistit, aby se podíleli na úspěchu firmy jako celku. Lídři umožňují odpovědnost, transparentnost a zodpovědnost tím, že členům svého týmu stanoví jasná očekávání, pokud jde o výkonnostní standardy a odpovědnost za úkoly a projekty.

Turistické oddíly musí úzce spolupracovat, aby překonaly překážky a dosáhly cíle. Podobně i ve firmě jsou týmová práce a spolupráce nezbytné pro dosažení vysokých standardů a disciplinované výkonnosti, kdy se členové týmu vzájemně podporují a spoléhají jeden na druhého, aby dosáhli společných cílů. Lídři podporují spolupráci, pravidelně ji monitorují, nabízejí potřebnou podporu při dosahování výkonu a hledají příležitosti k růstu a dalšímu rozvoji.

 

English version for external guests only.