Noříme se do podstaty věcí tím, že zpochybňujeme současný stav, když se metriky rozcházejí s realitou

Poslechnout si nahrávku

Stejně jako potápěč musí být připraven prozkoumávat nové hlubiny a překonávat překážky, musí být lídři ochotni ponořit se do hlubin dat a analýz, aby identifikovali samotnou podstatu problémů a překážek. Kritické myšlení a řešení příčin problémů jsou klíčové, když lídři vysvětlují své důvody a rozhodnutí na základě dat. Musí být rovněž ochotni zpochybňovat předpoklady a tradiční názory – i ty vlastní, stejně jako potápěč musí být ochoten zpochybňovat své vlastní obavy a omezení.

Potápěči i lídři musí být navíc vytrvalí ve svém úsilí pronikat do nových hlubin a dosahovat svých cílů, třebaže čelí překážkám nebo neúspěchům. Lídři zachovávají klid, i když čelí obtížným situacím, a motivují členy svého týmu, aby společně hledali vhodná řešení nebo nové způsoby, jak dosáhnout svých cílů.

English version for external guests only.