Komunikujeme náš příběh a naše podnikatelské priority

Poslechnout si nahrávku

Stejně jako ptáci migrují do různých destinací za konkrétním účelem, musí mít i firmy jasný směr a účel. Začíná to definováním „proč“, které odkrývá jejich priority a jasně je sděluje všem klíčovým partnerům, a to jak uvnitř firmy, tak i navenek. Lídři jasně a přesvědčivě definují a komunikují, jaký je účel firmy. Formulují, proč společnost existuje, co symbolizuje a jaký dopad má na svět. Ptáci migrují na místa, kde najdou potravu, teplo a bezpečí. Obdobně by měly být i podnikatelské priority v souladu s účelem společnosti a měly by formovat její základní hodnoty a dlouhodobé cíle. Právě příběh lídři využívají ke sdělování účelu a priorit společnosti. Poukazují na příklady toho, jaký má společnost pozitivní dopad na zákazníky a svět a jak její priority pomáhají stimulovat růst a inovace. Zaměstnanci tak lépe porozumějí tomu, proč jsou určité priority důležité, a jsou motivováni k práci na jejich naplňování. Ptáci často létají v hejnech a při migraci se orientují podle různých vodítek, včetně polohy slunce a hvězd. Stejným způsobem musí lídři využívat účinné komunikační strategie (např. pravidelné informování o novinkách, newslettery, setkání apod.), a zajistit tak, že zaměstnanci pochopí, jaké jsou priority vyvozené z daného cíle. Lídři opakují klíčová sdělení, mluví od srdce a využívají každé příležitosti k tomu, aby se zapojili do dialogu se členy týmu a vybudovali názorový soulad ohledně účelu a priorit společnosti.

English version for external guests only.