Jdeme příkladem a věnujeme čas tomu, abychom dělali to, co požadujeme od svých týmů, abychom je inspirovali a motivovali

Poslechnout si nahrávku

Stejně jako rodič, který jde příkladem a investuje čas do péče o své dítě a do podpory jeho růstu a rozvoje, může lídr inspirovat a motivovat členy svého týmu, aby naplno využili svůj potenciál a přispěli k úspěchu organizace.

Lídři začínají tím, že svým jednáním, chováním a rozhodováním dávají najevo svůj závazek plnit cíle a prosazovat hodnoty organizace a jdou příkladem. Pokud například vyzvou členy týmu, aby vedli hodnoticí rozhovory, také se do nich zapojují. Lídři pokračují tím, že poskytují vedení a podporu tam, kde je to potřeba, pomáhají členům týmu rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti a nabízejí zpětnou vazbu a uznání, aby podpořili růst a rozvoj.

Podobně jako děti vzhlížejí ke svým rodičům, tak se lidé inspirují svými lídry, pokud jsou autentičtí, zranitelní a spojují je stejné hodnoty. Pokud lídři posilují důvěru, podporují spolupráci a dodávají lidem pocit úspěchu a hrdosti na jejich práci, je pravděpodobnější, že se lidé budou snažit překonávat hranice svých možností a dosahovat výjimečných výsledků. Je nezbytné zdůrazňovat, jak důležitá je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, a modelovat zdravé vzorce chování a podporovat flexibilní pracovní režim, aby svým týmům umožnili propojit pracovní a soukromý život tak, a to způsobem, který je udržitelný a naplňující

English version for external guests only.