EBS Principy

Propojujeme

Poskytujeme

Zlepšujeme

Umožňujeme

Předmětem diskuzí bude sdílení zkušeností v oblastech:

 

GDPR: Odesláním tohoto formuláře berete na vědomí, že společnost E.ON Energie, a.s., IČ 26078201, bude jako správce zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje kvůli organizaci a pořádání výše uvedené konference, a to na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zajišťování našich provozních potřeb a pro PR a posilování značky. Vaše údaje předáme také Ministerstvu životního prostředí ČR, se kterým konferenci společně organizujeme. Více informací o zpracování údajů, včetně informace o možnosti podání námitky, práva na přístup a dalších práv naleznete na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Testovací jízdy zajišťuje:

English version for external guests only.